dimecres, 24 de novembre de 2010

ÚS EDUCATIU DELS WIKIS

A continuació, us parlarem dels Wikis, una eina molt interessant per a grups d'estudiants. Creiem que aquesta proposta educativa és molt interessant, ja que desde aquesta xarxa social, tant alumnes com professors poden compartir diferents informacions i treballar junts. Pensem que com a futures mestres, que un bon funcionament educatiu es basa en la comunicació entre els alumnes i el professor, per tal de que el procés d'aprenentatge sigui favorable.

A partir del 2004, amb la presentació de Serveis Web 2.0 a través d'Internet, va possibilitar una generació de comunitats basades en la Web, entre els més exitosos, els anomenats Wikis.


En les Institucions Educatives (IE), els Wikis fan possible que grups d'estudiants, docents o ambdós, elaborin col·lectivament glosaris de diferents assignatures, reuneixin continguts, construeixin col·laborativament treballs escrits, creen els seus propis llibres de text i desenvolupin recursos, entre moltes altres aplicacions. En classes col·laboratives, docents i estudiants treballen junts i comparteixen la responsabilitat per els projectes que es realitzen. En aquest sentit, donar control editorial del Wiki als estudiants pot infundir en ells un sentit de responsabilitat i de pertenencia per aquest, minimitzant així el risc de que algun d'ells agregui quelcom inapropiat. Per últim, els Wikis es poden aprofitar en el aula per crear fàcilment un ambient col·laboratiu en línea sense dependre de quins manipulin l'àrea d'infraestructura en TIC de la IE.

A continuació, us mostrem algunes de les utilitats que poden donar-se als Wikis en les institucions Educatives:

-Promoure la comunicació entre estudiants d'una mateixa classe.
-Desenvolupar habilitats de col·laboració.
-Elaborar textos.
-Recopilar informació.
-Re-elaborar llibres de text.
-Enriquir treballs en grup.
-Presentar i corretgir treballs.
-Crear continguts i glosaris.
-Elaborar boletins escolars.
-Dur a terme projectes col·laboratius.

Si voleu més informació sobre els usos de les Wikis podeu consultar l'article a l'enllaç:

http://www.eduteka.org/WikisEducacion.php

VÍDEO ALFABETITZACIÓ EN MEDIS

A continuació, us presentem aquest vídeo que tracta sobre el tema citat anteriorment, l'alfabetització en els medis. El vídeo explica la guia d'alfabetització en medis, amb informació extreta d'Eduteka i tractant els cinc conceptes i preguntes clau. A més, aquest tema és un repte molt gran al món de l'educació formal i aquest vídeo ens ensenyarà com plantejar-lo.ALFABETITZACIÓ EN MEDIS

ALFABETITZACIÓ EN EL SEGLE XXI

En aquesta pàgina web, hem trobat informació relacionada amb l'alfabetització en el segle XXI i també sobre les noves formes d'aprendre, ja que ho trobem molt interessant per tal de poder entendre els nous aspectes de l'educació actualment.

Sempre s'ha entès el concepte d'alfabetització, com l'habilitat d'interpretar els "gargots" que apareixen en un full de paper amb lletres, que quan s'ajunten, formen paraules, que comuniquen un significat. Ensenyar als joves a unir paraules per entendre i a la vegada expressar són de les idees més complexes, i es va convertint en una de les principals metes de l'educació a mesura que aquesta va anar evolucionant a través dels segles.

Cada cop més, a part d' arribar-nos la informació mitjançant les paraules escrites al paper, s'està interposant amb més freqüència, l'arribada d'imatges i sons poderosos que provenen de la nostra cultura mediàtica.

Tot això, planteja noves formes d'aprendre, ja que durant segles, l'escolaritat s'ha dissenyat per assegurar que l'estudiant aprèn fets sobre el món (examens). Però aquest sistema s'està tornant inapropiat, ja que els fets de major actualitat es troben a disposició de tota la ciutadania quan s'oprimeix un botó. El que els estudiants realment necessiten saber avui en dia, és aprendre a trobar el que necessiten saber, quan ho necessiten saber i desenvolupar les capacitats intel·lectuals d'ordre superior que els permetran analitzar i evaluar si la informació que han trobat ha estat útil per el que necessiten saber.

Aquest tema ens ha cridat molt l'atenció, ja que actualment, la tecnologia s'està apropiant de les noves formes d'educació i ja en algunes escoles, s'imparteix classe amb ordinadors. És una informació que haurem de tenir clar, juntament amb les noves formes d'aprenentatge, si ens volem dedicar a l'activitat docent. Si voleu conèixer com s'enfrentaran a això les Institucions Educatives (IE) podeu accedir a aquest article a través de l'enllaç següent:

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=2


Caldria comentar que els articles d'Eduteka, sempre parteixen d'una mateixa estructura, per tal de fer la notícia més entenedora. Primer ens presenta el tema amb una cita, després passa a una introducció i ens planteja la notícia. Hi podem trobar seguidament les diferents solucions que hi proposen i destacar per últim, que a la part inferior de la pàgina web, es troba un llistat de tots els articles que hi estan relacionats. Aquesta estructura la podreu observar en l'enllaç citat anteriorment.


INTERNET SEGUR, RECOMANACIONS PER A EDUCADORS, PARES I ESTUDIANTS

En aquest article, us informarem sobre com fer un Internet segur, dirigit als educadors, pares i estudiants, ja que en un futur, com a mestres, ens serà útil per aplicar als nostres alumnes.

Cada cop són més els riscos als que s'enfrenta l'infància, la juventut ( i la societat en general) quan accedeixen a Internet. Cada cop que succeeix un fet delictiu en el que els dolents de la història contacten amb la seva víctima pel medi de la Red, els medis de comunicació fan ampli el desenvolupament del fet. Això està bé però als pocs dies tot passa a oblidar-se i després d'un temps la història torna a repetir-se i tan sols canvien els noms de les víctimes.

Aquesta situació comença tenir importància quan els sectors més amplis de la població poden accedir a conexions d'Internet de banda ampla per l'augment de l'oferta i la reducció en el cost d'aquest servei. És per aquesta raó que tant en llars, com en Institucions Educatives (IE), s'han d'implicar amb tota serietat accions per arribar a que els menors adoptin conductes responsables i preventives, quan naveguen i s'interrelacionen amb altres persones en Internet.

Pensem que aquestes accions són urgents, ja que les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) arriben per quedar-se i fer presència en tots els àmbits de la societat. Però més urgents encara, si considerem que els infants i joves actualments es passen moltes hores davant de l'ordinador.

Concretament, cada cop son més les llars que compten amb accés a Internet, el que incrementa aquest risc.

Ara, si bé és cert que aquestes iniciatives ofereixen beneficis immensos per a docents i estudiants, també es poden afegir molts riscos i responsabilitats per part de l'usuari. Per això és més urgent que els estudiants desenvolupin habilitats per identificar, evitar i defendre's dels perills i agressions que se'ls puguin presentar quan naveguen per Internet i quan interactuen a través de les xarxes socials.

Malgrat tot, es ve registrant ara un augment significatiu de propostes que busquen concienciar a docents, pares de familia i estudiants sobre la importància de respectar un codi de conducta bàsic quan s'utilitza Internet.

Ens ha semblat molt interessant aquest tema, ja que aquest article, ens ha ajudat a concenciar-nos cada cop més sobre els perills a que estan exposats els infants. El tema de la seguretat infantil estarà molt present, quan siguem docents i haurem de concienciar als nostres alumnes. Cada cop que un nen obre Internet, no se sap en quines pàgines pot arribar a entrar i poden expondre's a un perill, que no podran resoldre. Per això, creiem interessant que hi hagin serveis que ofereixin informació per als pares, educadors i estudiants. Si voleu trobar més informació sobre aquest tema, us deixem l'enllaç a l'article el qual fa referència:

http://www.eduteka.org/InternetSeguro.php

A continuació, us mostrem algunes de les propostes més relacionades sobre el tema. Aquestes ofereixen informació, materials pedagògics i guies per a docents, pares i menors, per per una navegació i interacció més segurs per a tots: